pyramidak software English In English  zdenek@jantac.net   vb.jantac.net 
Záruky kompatibilita: Windows Vista, 7, 8, 10 10

Program Vám určitě přijde vhod, pokud nakupujete drahé věci, například elektroniku. Program sleduje dobu zbývající do vypršení lhůty záruky a stejně tak přehledně zobrazí, jak dlouho již věc máte. Díky tomu si můžete po čase vyjet přehledný seznam životnosti položek. Záznamy lze třídit, prohledávat i přehledně tisknout. K položkám lze také přiřadit jakékoliv přílohy-soubory. Aktivováním hlídání záruk se bude program spouštět s Windows a upozorňovat na položky před koncem záruky. Program používá moderní kompaktní databázi SDF pracující s pomocí služby SQL Server Compact od Microsoftu, která je zadarmo. Lze importovat starší databáze.

V Pro verzi, kterou máte možnost si na dva měsíce vyzkoušet (poté lze pokračovat ve freeware verzi), mate k dispozici na informace k položkám záruk další kolonky, které lze libovolně pojmenovat. Nepotřebné sloupečky případně skrýt. Záznamy můžete filtrovat. Můžete spravovat více databází, nechat je automaticky zálohovat nebo synchronizovat pomocí cloudu (lokální instalace) DBDropBox, googledriveGoogleDrive, onedriveOneDrive a syncSync. S databázovým souborem může pracovat více uživatelů na jednou. To znamená, že můžete s jinými uživateli databázi sdílet přes cloud nebo umístit databázi na server, kde k ní budou přistupovat ostatní uživatelé. Lze omezit nejenom přístup k databázi, ale také právo editovat záznamy. Pro verze obsahuje ještě editační tabulku, kde můžete upravovat záznamy hromadně jako v excelovské tabulce.

Pro verzi získáte jako poděkování za přispěvek na vývoj softwaru. Nejdříve zašlete žádost o registraci prostřednictvím programu Záruky v menu Registrace.

Instalační požadavky
.NET Framework 4.5.2 instalujte pro Windows Vista a 7
SQL Server Compact 4.0 SP1 (_x64=64bit a _x86 pro 32bit Windows)
Stáhnout instalaci    InstZaruky.exe
Lze instalovat bez administrátorského oprávnění. Instalace nemá drahý digitální podpis od certifikované autority. Proto při instalaci je třeba potvrdit, že opravdu chcete software instalovat i přes varování. Dokonce i hloupý antivirový program může strašit ze stejného důvodu.
Verze Datum Co nového
4.3.0 12.01.2019 -oprava zamezení vícenásobného spuštění
4.2.9 05.01.2019 -oprava detekce cloudu Sync
4.2.8 17.07.2018 -oprava aktualizace o nový SSL protokol
4.2.7 31.03.2018 -oprava více uživatelů na jednom PC
4.2.5 31.10.2017 +podpora Sync.com cloudu
4.2.4 18.10.2017 -oprava chyby při zobrazení položek po editaci
4.2.3 02.01.2017 -oprava zasílání registrace a hlášení o chybě 
4.2.2 26.12.2016 +Limit položek pro zobrazení, lepší součty
4.2.1   +nové ukládání nastavení - DataSet zastaral
4.2.0 18.12.2016 -drobné opravy
4.1.9 24.01.2016 -oprava detekce Dropboxu
4.1.8 03.10.2015 -lze umístit databázi na registrovaný disk
4.1.7 26.09.2015 -oprava kolonky konce záruk -registrace WinID
4.1.6 10.08.2015 -funguje i bez využití Plánovače úloh
4.1.5 02.08.2015 +kompatibilní s Windows 10 +změna číslování
4.1.4   +lze přidávat předdefinované databáze
4.1.3   +auto spouštění přes Plánovač úloh
4.1.2 01.07.2015 -oprava chyby při spuštění
4.1.1 05.02.2015 +kontrola reg. disků jen pokud není reg. na sys.
4.1.0 25.11.2014 +tři verze tisku
4.0.8 11.10.2014 +lze vkládat datum konce záruky ručně
4.0.7 06.10.2014 -zadávání měsíce a roku -oprava registrace
4.0.6 21.08.2014 -oprava Pro verze
4.0.5 01.06.2014 -oprava přesunu položek mezi databázemi
4.0.4 13.05.2014 +aktualizace, stará bude do měsíce vypnuta
4.0.3 09.05.2014 -oprava změny umístění databáze a příloh
4.0.2   +přidána PayPal platba v registraci
4.0.1   -oprava přesouvání položek mezi databázemi
4.0.0 25.04.2014 +kompletně přepsané a ve vektorové grafice
3.4.5 18.01.2014 +možnost skrýt volitelné sloupce
3.4.4 12.01.2014 +komunikace s SQL Compact zkrze LINQ to SQL
3.4.3 24.11.2013 +usnadnění použití SkyDrive
3.4.2   +registrace na WindowsProductID se testuje
3.4.1 21.08.2013 -oprava instalace
3.4.0 20.08.2013 -oprava chyb způsobená přechodem
3.3.9   +přechod na Framework 4 a SQL CE 4.0
3.3.8   -oprava importu a synchronizace
3.3.7 29.05.2013 -oprava importu
3.3.6 30.04.2013 -oprava chyby při přidání nové databáze 
3.3.5 31.12.2012 +možnost exportu do excelu v editační tabulce
3.3.4 29.12.2012 +rozšíření tisku o další a delší kolonky
3.3.3 12.12.2012 -oprava filtrů
3.3.2 08.12.2012 +přidány filtry k jednotlivým sloupcům včetně <>
3.3.1 23.11.2012 +doba U konce je ve dnech, více čtěte vpravo
3.3.0 04.11.2012 +kompatibilní s Windows 8
3.2.9 26.07.2012 +přidání a trochu vylepšení ikon
3.2.8   +deaktivace databáze pro vyřazení z hlídání
3.2.7   -do nové položky lze ponechat i přílohy
3.2.6 08.07.2012 -oprava automatické aktualizace
3.2.5 30.06.2012 -lehké opravy ve výběru umístění a zálohování
3.2.4 20.06.2012 +jednoduchá podpora služby Google Drive
3.2.3 14.05.2012 -opraveno přepínání freeware a trial verze
3.2.2   +automaticky aktualizovat lze i PRO verzi
3.2.1 12.05.2012 -opraveno logování a přesouvání příloh
3.2.0   +jednoduchá podpora služby DropBox
3.1.9 25.03.2012 +náhled obrázků příloh pro Pro verzi
3.1.8   -drobná oprava v synchronizaci
3.1.7 01.11.2011 +délka 1.volitelné kolonky zvýšena na 80 znaků
3.1.6   +lze měnit velikost editačního okna
3.1.5 02.08.2011 +automatická aktualizace
3.1.4   +lze třídit i podle uplynulé doby od nákupu
3.1.3 19.06.2011 +zpřístupnění zobrazení Všechny pro freeware
3.1.2   +zobrazení Všechny ukazuje dobu od nákupu
3.1.1 08.06.2011 -opraveny chyby při užití filtrování
3.1.0 29.05.2011 +zpřístupnění příloh ve freeware verzi
3.0.9 22.05.2011 +novější seznam v hlavním okně
3.0.8   -opravena více uživatelská editace
3.0.7 08.05.2011 +snadnější registrace PRO verze
3.0.6 08.05.2011 +lze editovat různé databáze více lidmi souběžně
3.0.5   +zobrazení příloh v hlavním okně
3.0.4   +spolehlivější systém příloh s novou editací
3.0.3   +lze změnit hlavní heslo databáze
3.0.2   +lze používat heslo pro editaci
3.0.1   +ošetřen více uživatelský přístup
3.0.0   +registrace na flashdisk či server
2.9.9   +volba adresáře pro ukládání databáze
2.9.8 17.04.2011 +volitelná kolonka checkbox -opravy v editaci
2.9.7 11.04.2011 -opraveny chyby s ohledem na nové kolonky
2.9.6 10.04.2011 +dvě nové volitelné kolonky -drobné opravy
2.9.5 09.04.2011 +lze filtrovat seznam -drobné opravy
2.9.4 08.04.2011 +comboboxy lze plnit ze všech databází
2.9.3 07.04.2011 -oprava řazení sloupců -oprava importu
2.9.2 06.04.2011 +zálohování probíhá i v řežimu Hlídat
2.9.1 05.04.2011 -oprava řazení sloupců +prošlé červeně
2.9.0 04.04.2011 +převzetí nastavení pro novou databázi
2.8.9   -oprava chyby v přílohách
2.8.8   +hormadná změna čísel záznamů
2.8.7   +vkládání dat ze schránky do db
2.8.6   +kopírování řádků z db do excelu
2.8.5   +nová hromadná tabulková editace
2.8.4   +sjednocení tisku jako v Pro verzi
2.8.3   +synchronizace dle čísla záznamu
2.8.2   +vlastní číslování záznamů ve sloupci
2.8.1   -oprava hlídání a nyní i ve freeware
2.8.0   -další vylepšení synchronizace
2.7.9   +nová kolonka prodejní cena
2.7.8   +různá měna pro každou databázi
2.7.7   +rozlišování v součtu prodané věci
2.7.6   +volba zobrazit všechny věci +hyperodkaz
2.7.5   -oprava chyby datumu konce záruky
2.7.4   +možnost přidávat přílohy k položkám
2.7.3   +kompatabilní s Windows 7
2.7.2   -oprava chyb prázdné databáze a importu
2.7.1   +autospouštění a kontrola prošlých záruk
2.7.0   +vylepšena editace položek
2.6.9   +volba změny měny a přepočet cen
2.6.8   +vlastní organizace sloupců
2.6.7   +vlastní pojmenování sloupců
2.6.6   +možnost spravovat více databází
2.6.5   +vylepšená FTP synchronizace databáze
2.6.4   +přechod na SQL compact databázi SDF
2.6.3   +volba zálohování databáze
2.6.2   +synchronizace XML databáze pomocí FTP
2.6.1   -lze mít odlišný formát datumu v systému
2.6.0   -opravena chyba importu staré databáze
2.5.9 -opravena chyba nedostupný sql server
2.5.8   +možnost si zvolit mezi XML a SQL
2.5.7   +XML databázoví soubor
2.5.6   -opraveno ID čísla věci
2.5.5   +po několika úpravách běží i pod Vistama
2.5.4   +SQL databáze pracující s SQL serverem
2.5.3   +přidán sloupec číslo věci
2.5.2   -setřídění seznamu sloupečky
2.5.1   +nenulování kolonek v nové věci
2.5.0   +volba doby před koncem záruky
2.4.9   +export do RTF souboru +ikony
2.4.8   +zobrazení věcí u konce záruky
2.4.7   +položky Dodavatel a Faktura
2.4.6   -opraveny chyby v úpravách
2.4.5   -opraveno přidávání více položek
2.4.4   +hledání v názvu věci
2.4.3   +přidání věcí z databáze
2.4.2   +nová tři pole v databázi
2.4.1   +VB.Net05 +nová instalace

Při prvním špuštění programu je aktivní Trial verze, kterou si můžete na dva měsíce vyzkoušet, poté program sám přepne na Freeware verzi. Volbu licence najdete pod tlačítkem Registrace, kde si můžete pohodlě poslat žádost o PRO verzi.

Na začátku si můžete zvolit heslo k databázovému SDF souboru, který bude pak obsahovat vámi nadefinované databáze. S databázovým souborem může pracovat více uživatelů najednou, aktuálně editovaná databáze se pro ostatní uzamkne.

Hlavní okno

V hlavním okně uvidíte tlačítkovou lištu, pomocí které můžete začít přidávat záznamy volbou Upravit. Přepínací tlačítka Neprošlé, U konce, Prošlé, Všechny slouží k zobrazení záznamů setříděných podle doby do vypršení záruky. Tlačítkem Seřadit však můžete přepnout setřídění podle doby uplynulé od nákupu položky. Pravým kliknutím na Databáze můžete rychle mezi databázemi přepínat.

Pravým kliknutím na U konce můžete otevřít textové políčko, kde můžete změnit počet dnů před koncem záruky, ale při záporném čísle také počet dnů po záruce. Záruky U konce jsou monitorovány pokud zapnete Hlídat. Program se spustí jednou denně a provede kontrolu, zda nějaké položky U konce záruky existují a případně zobrazí okno. Zaškrtnutím prvního sloupce položky ji program nebude hlídat.

Tlačítkem Tisk vytisknete aktuální seznam. V záznamech můžete Hledat nebo je filtrovat. Položky se řadí podle doby do konce záruky, ale můžete je Seřadit podle doby od nákupu věci. Volbou Importovat můžete načíst data ze starých verzí programu, ale také sloučít více databází do jedné.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze data řadit vzestupně a sestupně a také lze přetažením sloupce za jiný změnit jeho umístění. Přejít do editace lze dvojitým kliknutím na záznam nebo volbou Upravit. Pravý seznam zobrazuje přílohy k aktuálně vybranému záznamu. Přílohu lze spustit dvojitým kliknutím na ni.

Dolní panel obsahuje volby: Zoom - změna velikosti písma nebo pomocí CTRL + kolečko myši. Kliknutím na Databáze se zobrazí cesty ke všem datovým souborům programu. Dále je vidět počet položek v databázi, Limit zobrazených položek (u velké databáze je užitečné omezit počet) a aktuální počet zobrazených položek. V pravo dole lze přepínat součet nákupních a prodejních cen nebo jejich rozdílu.

hlavniokno

V Pro verzi nyní máte pokročilé filtry k jednotlivým sloupcům. Čísla a datumy lze filtrovat se znakem větší nebo menší vždy na začátku např. "<12.1.2011" znamená, že se vyfiltrují záznamy starší 12. ledna 2011. Znak lze pohodlně vložit dvojklikem v textovém poli. Bez znaku menší/větší se hledá shoda a slovo "nic" vybere prázné buňky. Filtrování aktivujete stisknutím Enter nebo deaktivujete tlačítkem Filtr


Databáze

Levým kliknutím na Databáze se otevře okno, kde můžete založit více databází s různými měnami, ale hlavně si u jednotlivých databází pojmenovat sloupce podle své potřeby. Pět volitelných kolonek (sloupců) lze také skrýt, pokud je nepotřebujete. Dále zde změnite vstupní heslo do databáze nebo omezíte přístup k editaci pomocí editačního hesla. Databázi můžete deaktivovat, aby položky z ní nebyly zobrazovány při zobrazení všech databází, a tím také nebyly Hlídány. Pokud potřebujete změnit Měnu, můžete zde navíc přepočítat všechny ceny. Pravím kliknutím na Přidat lze vybrat novou předdefinovanou databázi.

databaze


Umístění a zálohování

Přes tlačítko Umístění otevřete okno, kde lze změnit umístění databáze (včetně příloh) a umístění zálohování. Ve Freeware verzi lze ukládat pouze do složky Documents. Ve zkušební a PRO verzi lze také ukládat do cloudu (lokální instalace) DBDropBox, googledriveGoogleDrive, skydriveOneDrive nebo syncSync. Pokud je program registrovaný na nějaký disk, můžete přesunout umístění i na něj.

  Návod jak sdílet databázi přes cloud:
 • Oba uživatelé si nainstalují stejný cloud se společným účtem
 • Nebo oba uživatelé si nainstalují stejný cloud se svým účtem a pak:
  1. V Umístění máte vybraný cloud pro ukládání databáze (vždy složka pyramidak)
  2. Na webu v cloudu dáte sdílet složku pyramidak s jiným uživatelem cloudu
  3. Tomu uživateli přijde email s odkazem na web do cloudu, se sdílenou složku
  4. Na webu na sdílené složce přes menu vybere volbu přidat mezi své soubory
  5. Tím oba uživatelé synchronizují soubory ve stejném umístění "Cloud"/pyramidak
  6. Uživatel v Zárukách vybere stejný cloud, kde na něj čeká sdílená databáze

V záložce Záloha zapnuta/vypnuta můžete obnovit ze záloh starší databázi včetně příloh nebo provézt okamžitou zálohu. Automatická záloha je prováděna při startu programu, pokud došlo naposledy ke změně počtu položek v databázi.

umisteni


Editace

Výchozí Editační formulář je nejpřehlednější způsob, jak začít vytvářet záznamy. Zatržením zkopírovat znamená, že nemusíte pokaždé vyplňovat všechny kolonky znovu, ale program ponechá data z posledního záznamu. Povolením delších kolonek budete moci zapsat více textu do některých buněk. Na druhou stranu delší text nebude vidět v tisku. Zatržením seznamy se budou rozbalovací seznamy plnit daty ze všech založených databází. Číslování pořadového čísla položek probíhá v rámci editované databáze. Pokud zatrhnete číslovat, tak budou mít všechny databáze jednu číselnou řadu, číslování tedy bude probíhat v rámci všech databází. Pod tlačítkem přidat je tlačítko odebrat, kterým můžete smazat položku natrvalo nebo ji pouze označit jako smazanou. Pokud máte založenou více než jednu databázi, budete mít přístupné třetí tlačítko, kterým můžete přesunout položku do jiné databáze. Další tlačítko je pro přílohy. K záznamům můžete uložit přílohy nejrůznějších formátů, které se budou ukládat do adresáře u databáze. Přidání provedete použitím kontextového menu nebo přetažením souborů do seznamu příloh. Předposlední tlačítko uloží veškeré změny a poslední je naopak anuluje kromě změn v přílohách, ty vrátit nelze.

editace


Editační tabulka

V Editační tabulce nemůžete spravovat přílohy, ale za to můžete editovat vše hromadně. Tedy mazat řádky, vkládat data (tabulku, řádky, buňky jako z excelu) přes schránku Windows do editační tabulky směrem od vybrané buňky nebo naopak kopírovat řádky či celou tabulku přes schránku Windows rovnou do Excelu. Popřípadě můžete zvolit exportovat do excelovského souboru celou tabulku. Také lze pohodlně přečíslovat pořadová čísla vybraných záznamů od zvoleného čísla řádku směrem dolů nebo hromadně měnit hodnotu v zaškrtávacích sloupcích.

tabulka


Zpět nahoru